terça-feira, fevereiro 05, 2008

As apostas estão feitas?

Rockefeller Center in Midtown Manhattan.
Photo: Stephen Crowley/The New York Times


Barack Obama on Monday night in Boston.
Photo: Damon Winter/The New York Times